Europese richtlijnen

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

RISO voldoet aan de Europese Richtlijn AEEA en staat ingeschreven in het Franse ADEME-register (Agentschap voor milieubescherming en beheersing van energieverbruik).

De AEEA-richtlijn gaat uit van de ruimere verantwoordelijkheid van producenten van elektrische en elektronische apparaten. Het is aan de producenten om te zorgen voor de verwijdering van gebruikte apparatuur.

RISO heeft een speciaal systeem opgezet voor het verwijderen en verwerken van afgedankte apparatuur. Dit systeem voldoet aan de relevante verwerkingseisen (artikelen 21 en 22 van het besluit en de verordening van 23 november 2005 inzake de verwerking van AEEA). Dit systeem maakt gebruik van de diensten van het bedrijf CLADIL, dat is gespecialiseerd in het verwerken van AEEA. CLADIL beschikt over de keurmerken ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

RESTRICTION OF THE USE OF HAZARDOUS SUBSTANCES (ROHS)

RISO voldoet aan de Europese Richtlijn RoHS en staat ingeschreven in het Franse ADEME-register (Agentschap voor milieubescherming en beheersing van energieverbruik).

Deze richtlijn betreft de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (lood, kwik, zeswaardig chroom, etc.) in producten die op de markt worden gebracht.

REGISTRATION, EVALUATION AND AUTHORISATION OF CHEMICALS (REACH)

RISO voldoet aan alle verplichtingen van de Europese REACH-richtlijn.

De belangrijkste doelstellingen van deze richtlijn zijn een hoog beschermingsniveau garanderen van de volksgezondheid en het milieu, tegen de risico's die chemische producten met zich mee kunnen brengen.

De door RISO op de markt gebrachte producten bevatten geen van de 46 extreem gevaarlijke stoffen (SVHC : Substances of Very High Concern) die door de REACH-richtlijn worden genoemd.