MVO

EEN LANGE TERMIJN VISIE

Al sinds de oprichting in 1946 streeft ons bedrijf uit overtuiging naar duurzame ontwikkeling. Onze Research & Development-teams hebben de plicht om echt duurzame producten te ontwikkelen. Zo ontwerpen en produceren we printoplossingen die het milieu daadwerkelijk sparen.

Sinds begin jaren 90 beschikt RISO KAGAKU over een commissie, en later een afdeling, die zich bezighoudt met kwesties die gaan over de bescherming van het milieu.

In 1998 publiceerde RISO KAGAKU zijn duurzaamheidshandvest, « RISO Milieuhandvest ».

Ieder jaar publiceren we ook een rapport dat beschrijft waarop de onderneming zich richt als het gaat om duurzame ontwikkeling. In dit document wordt onze duurzaamheidsbenadering uiteengezet, evenals de maatregelen die we iedere dag nemen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.
 

DE RISO-AANPAK

Voordat we overgaan tot de productie, zorgen we ervoor dat onze producten zo ontworpen zijn dat ze het milieu sparen. Het aanbieden van een duurzaam assortiment is essentieel voor onze toekomst en die van onze kinderen. Al bij het ontwerpen van onze producten denken we na over de distributie, het gebruik en hergebruik ervan.

Natuurlijke hulpbronnen zijn niet onuitputtelijk, en daarvan zijn wij ons bewust. Wij gebruiken hernieuwbare of recyclebare materialen zodat we bestaande grondstoffen optimaal benutten. Ook gaan we zuinig om met natuurlijke hulpbronnen en maken we onze apparaten zo zuinig mogelijk.
Deze duurzaamheidsprincipes worden door RISO zowel dagelijks als op de lange termijn gehanteerd.

Omdat elke handeling telt, maken we ook onze werknemers bewust van deze milieuproblematiek. Wij stellen onze eigen doelen en houden ons aan de geldende internationale en Europese milieurichtlijnen.

Om onze waarden levend te houden en de essentie niet uit het oog te verliezen, beschouwen we niets als vanzelfsprekend en vergeten we niet dat we moeten streven naar verbetering.