Riso
Bovenaan de pagina

Privacybeleid

I. INLEIDING

In dit privacy beleid maken wij duidelijk hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.
Als verwerkingsverantwoordelijke draagt RISO FRANCE de verantwoordelijkheid voor uw persoonsgegevens.
Mogelijk moet u om toegang tot een van onze diensten te krijgen persoonsgegevens meedelen door aanmeldingsformulieren in te vullen.

II. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is RISO FRANCE waarvan de klantenservice gevestigd is in Frankrijk, 49 rue de la Cité, 69441 LYON CEDEX 03.

De verantwoordelijke uitgever is Véronique JAL.

 III. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • wanneer u gegevens rechtstreeks aan ons meedeelt
 • door de gegevens zelf te verzamelen
 • met uitsluiting van alle gevoelige gegevens.

1. Gegevens die u rechtstreeks aan ons meedeelt

Soms moet u gegevens over uzelf aan ons meedelen. Dit betreft meer in het bijzonder:

 • contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, gegevens over social networks, telefoonnummer
 • persoonlijke gegevens, zoals uw aanspreektitel
 • aanmeldingsgegevens, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord

2. Gegevens die wij zelf verzamelen

Wij kunnen ook via andere middelen gegevens over u verkrijgen, met name bij de organisatie waar u werkt. Die gegevens zijn nodig om de toegang tot en het gebruik van onze diensten te activeren en te beheren, of om contact met u op te nemen in het kader van onze contractuele betrekkingen (leden, leveranciers enz.).

Wij kunnen gegevens over u ook opvragen bij onze medewerkers en derden, zoals onder meer:

 • social networks voor zover u toestemming daartoe verleent
 • leveranciers

Ook wanneer u zich aanmeldt, verzamelen wij bepaalde gegevens over u, zoals uw IP-adres en aanmeldingsgeschiedenis.

Wij zijn wettelijk verplicht deze gegevens te verzamelen en ze minstens zes maanden te bewaren.

Deze verzamelingen vereisen de acceptatie van cookies. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen op de pagina Cookiebeheer.

3. Uitsluiting van alle gevoelige gegevens

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens over u. Gevoelige gegevens zijn te verstaan als gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, gegevens over politieke opvattingen, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen. Als dergelijke gegevens op welke wijze ook aan RISO FRANCE worden meegedeeld, worden ze onmiddellijk verwijderd.

IV. DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij onderhouden diverse relaties met u en gebruiken in dit verband uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • verlenen, activeren en beheren van uw toegang tot onze diensten
 • verwerken, afhandelen en beantwoorden van verzoeken, inschrijvingen op abonnementen, orders en bestellingen
 • verlenen van technische ondersteuning
 • bekendmaken van informatie en nieuws
 • meedelen van wijzigingen, updates en andere kennisgevingen over onze producten

 

V. DELEN VAN GEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze partners en zakenrelaties die u informatie willen toesturen of met u in contact willen treden in het kader van contractuele betrekkingen.

 

VI. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn en zolang als dit nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Wij herzien periodiek de gegevens waarover wij beschikken. Wij verwijderen de gegevens indien de bewaring ervan niet langer noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om het verwerkingsdoel te verwezenlijken, of voor zover u een recht hebt uitgeoefend om die gegevens te wijzigen of te laten wissen.

VII. GEGEVENSBESCHERMING

Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet. Wij stellen alles in het werk om een passend niveau van beveiliging te waarborgen tegen de risico’s die gebonden zijn aan de verwerking van persoonsgegevens.

VIII. UW RECHTEN

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens. Verder hebt u het recht te verzoeken om rectificatie, bijwerking of verwijdering van uw gegevens.

U kunt eveneens verzoeken om uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen.

Deze rechten kunt per mail uitoefenen bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO – Data Protection Officer).