Riso
Bovenaan de pagina

Juridische kennisgevingen

Redactionele gegevens

Uitgever

RISO FRANCE S.A.
49 rue de la Cité
69441 Lyon Cedex 03
Tel. +33 (0)4 72 11 38 88

Maatschappelijk kapitaal: € 7.622.451
Ondernemingsnummer (SIREN): 351 322 722
Btw-nummer: FR31351322722
Handelsregister (RCS) Lyon (Frankrijk)

De webpool van RISO FRANCE draagt zorg voor de redactionele vormgeving, het toezicht op de juistheid en relevantie van de verschafte informatie, het technisch onderhoud en de updates van de website, onder verantwoordelijkheid van:

Verantwoordelijke uitgever: Véronique JAL
Hoofdredacteur: Madeline THOMAS

Bescherming en verwerking van persoonsgegevens

RISO FRANCE ziet nauwlettend toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen die rusten op elke uitgever van websites, en houdt zich aan de aanbevelingen van de Franse nationale commissie voor gegevensbescherming (CNIL).

Naleving van toepasselijke wetgeving

De website www.risofrance.fr eerbiedigt de privacy van de internetgebruiker en voldoet in elk opzicht aan de vigerende wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en individuele vrijheden. Er wordt geen enkele informatie buiten uw medeweten verzameld. Er wordt geen enkele informatie aan derden doorgegeven. E-mailberichten en -adressen en andere nominatieve informatie die op deze website worden ontvangen, worden op generlei wijze geëxploiteerd en worden uitsluitend bewaard zolang als strikt noodzakelijk is voor de verwerking ervan.

Recht van internetgebruikers: recht van inzage en recht van rectificatie

Overeenkomstig het bepaalde in de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden hebben de internetgebruikers het recht op inzage in alsook op wijziging, rectificatie en wissing van de hen betreffende gegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door met nauwkeurige opgave van hun identiteit een brief te richten aan het volgende adres:

RISO FRANCE
Service marketing – Web
49 rue de la Cité
69441 Lyon cedex 03

Statistische gegevens: traceerbaarheid en profilering

Tijdens het surfen op de website laten de internetgebruikers digitale sporen achter. Deze stukjes informatie – “cookies” genoemd – bevatten echter geen persoonsgebonden gegevens. Ter verbetering van de ergonomie van en navigatie op de website alsook van de redactionele inhoud en dienstverlening aan de internetgebruikers, kan de statistische managementtool van de website www.risofrance.fr informatie over hun profiel opslaan, zoals computer, gebruikte browser, geografische locatie van query’s, datum en tijdstip van aanmelding, surfactiviteiten op de website, bezoekfrequentie enz. Deze aanmeldingsgegevens dienen om statistieken samen te stellen en worden gedurende één jaar bewaard. Elke internetgebruiker kan het opslaan van deze gegevens verhinderen door op zijn computer de browserinstellingen aan te passen om al dan niet in te stemmen met het gebruik van cookies. U hebt de mogelijkheid cookies te blokkeren of te verwijderen zonder dat dit gevolgen heeft voor de toegang tot onze website. Om cookies te blokkeren of een waarschuwing te krijgen voordat cookies worden opgeslagen, leest u het best in de helpinformatie van uw browser hoe u daarvoor te werk gaat.

Mailinglijsten

Ten behoeve van mailinglijsten verzamelde e-mailadressen worden uitsluitend gebruikt om informatie te verzenden voor zover de internetgebruiker zich uitdrukkelijk voor deze service heeft ingeschreven. De internetgebruiker kan zich te allen tijde online uitschrijven.

Verzoek om toestemming tot reproductie

Verzoek om toestemming tot reproductie

RISO FRANCE moet op de hoogte worden gesteld van elke gedeeltelijke of volledige reproductie op papier of in elektronische vorm van pagina’s van de website www.risofrance.fr. Verzoeken om toestemming tot reproductie moeten aan de marketingdienst worden gericht.
In het verzoek moet duidelijk worden aangegeven over welke content het gaat en in welke publicatie of op welke website deze zal worden bekendgemaakt. Zodra toestemming is verleend, moeten bij de reproductie van content de volgende beginselen in acht worden genomen: de verspreiding moet gratis zijn, de integriteit van de gereproduceerde documenten moet behouden blijven (geen inhoudelijke wijziging noch aanpassing) en de volgende vermeldingen moeten daarin worden opgenomen: “www.risofrance.fr” en “RISO FRANCE – Alle rechten voorbehouden”.

Fotorechten

Alle foto’s op de website zijn eigendom van RISO FRANCE of van hun auteurs en worden met hun welwillende toestemming gebruikt.
© Getty Images, © PhotoAlto, © Fotolia, © Frédéric Bourcier.

De videogetuigenissen werden opgenomen door EOProd of Jean Philippe Malartre / Ricochet Video.

De beheerder van de website www.risofrance.fr stemt in met de opname zonder voorafgaande toestemming van hyperlinks die naar zijn internetpagina’s doorlinken mits de volgende voorwaarden worden nageleefd: er mogen geen deep links worden gebruikt, wat wil zeggen dat de pagina’s van de website www.risofrance.fr niet genest mogen worden in pagina’s van een andere website, maar zichtbaar zijn door een afzonderlijk venster te openen; het is verplicht de bronvermelding op te nemen die de internetgebruiker via een hyperlink rechtstreeks naar de betreffende content doorverwijst. De websites die doorlinken naar www.risofrance.fr nemen de verantwoordelijkheid op zich voor elke inbreuk op het beeldrecht van de openbare website.

Helpinformatie en technische vereisten

 

Weergave

Deze website is geoptimaliseerd voor de belangrijkste browsers, waaronder: Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Internet Explorer 7 (en hoger). Aanbevolen beeldschermresolutie: 1024 pixels of meer. In overeenstemming met de norm W3C XHTML 1.0 Transitional Standard.

Technische hulpinformatie

– PDF-formaat. – Adobe® Reader®: De website bevat talloze bestanden in PDF-formaat. PDF staat voor Portable Document Format en is een bestandsindeling waarmee u digitale documenten op diverse soorten apparatuur, platformen en hardware kunt raadplegen en afdrukken. Om dit bestandsformaat te lezen, hebt u Adobe® Reader® nodig. Deze software kunt u gratis downloaden op de website van Adobe France op
het volgende adres: http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html

– SWF-formaat. – Macromedia® Flash Player: De website bevat multimediastreams en banners (met tekst, geluid, interactieve graphics en videoclips) in Flash Player-formaat. Om dit formaat weer te geven, hebt u Flash Player nodig. Deze software kunt u gratis downloaden op de website van Macromedia
France op het volgende adres: http://www.macromedia.com/fr/software/flashplayer/

Verantwoordelijkheid voor links naar andere websites

Op de website www.risofrance.fr krijgt u mogelijk aanklikbare links te zien die doorverwijzen naar specifieke informatie op andere websites, voornamelijk van officiële instanties, verenigingen, beroeps- en bedrijfsorganisaties of partnerbedrijven. Deze webpagina’s waarvan de adressen periodiek worden gecontroleerd, maken geen deel uit van onze website. De ontwerper van de website wijst elke verantwoordelijkheid af voor de content waarnaar deze links doorverwijzen. Deze links dienen uitsluitend om de internetgebruiker eenvoudiger toegang te verschaffen tot andere documentatiehulpmiddelen over de geraadpleegde topics.

Credits

Eigenaar van de website
RISO FRANCE

Grafische vormgeving, ergonomie en ontwikkeling
Coxi
8 Chemin du Figuier, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Hostservice
Xefi